Privacy statement

Edusafe behandelt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de aangeboden producten en diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van Persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de producten en diensten van Edusafe , dan worden uw gegevens vastgelegd. Deze gegevens gebruiken wij voor het leveren van het betreffende product of het uitvoeren van de afgesproken dienst. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken voor overige dienstverlening en om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u zich hiervoor via e-mail afmelden bij Edusafe : info@edusafe.nl

Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Edusafe en worden niet aan derden verstrekt. Uitzondering hierop is EVAC Safety Products die zorg draagt voor de logistieke afhandeling van een aantal te leveren producten.

Melding
Indien nodig wordt er van de verwerking van de gegevens melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Inzage en correctie
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze laten corrigeren. U kunt hiervoor per e-mail een aanvraag doen bij Edusafe : info@edusafe.nl

Edusafe en andere websites
Op onze website treft u links aan naar andere websites. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Wijzigingen in Privacy Statement
Edusafe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. Wij adviseren u dit Privacy Statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Navigatie